• Η απάντηση του επιτρόπου περιβάλλοντος στην Σοφία Σακοράφα για την προστασία των περιοχών NATURA

   

  action_1 (45)

  Σε ερώτηση της ευρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα, σχετική με την προστασία των περιοχών NATURA, απάντησε τις προάλλες ο επίτροπος περιβάλλοντος της Ε.Ε κ. Potocnik. Ο επίτροπος αφού παραδέχτηκε την ανυπαρξία ειδικής διάταξης, στην συνέχεια αναλώθηκε σε ήξεις αφίξεις και σε ευχολόγια, ρίχνοντας το μπαλάκι στις εθνικές κυβερνήσεις και την εθνική νομολογία. Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγενός πως εμμέσως λέει πως τα δάση για να είναι βιώσιμα, πρέπει να αποφέρουν κάποιο οικονομικό κέρδος ! Εμείς σας παραθέτουμε την απάντηση του όπως την διαβάσαμε σε σχεδόν όλα τα διαδικτυακά μέσα και τα συμπεράσματα, δικά σας….

  ” Την ανυπαρξία ειδικής διάταξης για τη δασική πολιτική στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες παραδέχθηκε ο επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik, απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Σοφία Σακοράφα σχετικά με την άμεση ανάγκη για τη συμπλήρωση και ενίσχυση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

   

  Ο αρμόδιος επίτροπος ανέφερε ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινές αρχές και δασική στρατηγική, αλλά η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην κατάρτιση της εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και περιορίστηκε να εκφράσει την ελπίδα του ότι η Ελλάδα θα ενισχύσει τους στόχους για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, όπως συμφωνήθηκε στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και θα συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις για την αποφυγή της υποβάθμισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

   

  Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ. Potočnik, στη Σοφία Σακοράφα και στην ερώτηση της για το πώς προτίθεται η Επιτροπή να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών NATURA, καθώς και με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να συμβάλει ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μη νομοθετήσει ρυθμίσεις που αντίκεινται στους στόχους των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και γενικότερα το περιβάλλον.

   

  «Δεν υπάρχει ειδική διάταξη για τη δασική πολιτική στις Συνθήκες. Ωστόσο, η ΕΕ έχει θεσπίσει τη δασική στρατηγική της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών αρχών της ΕΕ για τη δασοκομία που στοχεύουν στη διατήρηση και ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας των δασών, εφαρμόζοντας πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Τα κράτη μέλη ενέκριναν τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες αρχές για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην ΕΕ.

   

  Η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των περιοχών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν μεγάλο ποσοστό των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 και η Επιτροπή προωθεί ενεργά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διατήρησης για τους τόπους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης και του υπόλοιπου αναγκαίου χωροταξικού σχεδιασμού.

   

  Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην κατάρτιση της εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή ελπίζει και αναμένει ότι οιαδήποτε νέα νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση των δασών στην Ελλάδα θα ενισχύσει τους στόχους των εν λόγω στρατηγικών για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, όπως συμφωνήθηκε στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και θα συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις για την αποφυγή της υποβάθμισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους».

   

   

  «Το περιβάλλον δεν είναι πλούτος μόνο μιας χώρας»

   

  Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε από την ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοφία Σακοράφα.

   

  Μετά τις πολλές και σοβαρές αντιδράσεις που προκάλεσε το ασικό νομοσχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση και αρκετοί το έχουν χαρακτηρίσει αντι-δασικό, η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σοφία Σακοράφα, έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση της ζητά από την Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποτρέψει την ψήφιση ρυθμίσεων που αντίκεινται στους στόχους των Κοινοτικών Οδηγιών για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και γενικότερα το περιβάλλον.

   

  Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει στην ερώτηση της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο ανατρέπει την ισχύουσα δασική νομοθεσία καθώς επιτρέπει επιβαρυντικές χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις (δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα, εκμετάλλευση υπεδάφους κ.α.), με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα και η ισορροπία των προστατευόμενων περιοχών.

   

  Τονίζει επίσης, ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν προάγει την προστασία των δασών, επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων και την πολεοδόμηση, ενώ νομιμοποιεί επεμβάσεις στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA, χωρίς την προηγούμενη υποχρεωτική ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του. «Όλα αυτά όταν στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, δεν έχει ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.», υπογραμμίζει η κ. Σακοράφα.

   

  «Επειδή το περιβάλλον δεν είναι πλούτος μόνο μιας χώρας, αλλά ξεπερνά χωρικά το μέγεθός της και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά», η ευρωβουλευτής ερωτά την Κομισιόν:

   

  1. πως προτίθεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών NATURA, και

   

  2. με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να συμβάλει ώστε η Ελληνική κυβέρνηση να μη νομοθετήσει ρυθμίσεις αντίθετες με τις κοινοτικές οδηγίες για τη προστασία των δασών, της βιοποικιλότητας και γενικά του περιβάλλοντος.”

   

  Πηγή: internet